(+30) 22840 41900, (+30) 6972204567
Λογαράς, Πάρος, 8440